Народно читалище „Цанко Церковски 1946”
                
гр. София, п.к.1202
р-н „Оборище”
ул. „Цар Симеон” № 58

тел.: 02 983-29-61
моб: 0899006880

e-mail: tserkovski@mail.bg

facebook: Ч италище Церковски
Сайт във facebook: Ч италище Цанко Церковски